گیلسونایتگیلسونایت یا  قیر طبیعی یک هیدروکربن سنگین است که مستقیما از ذخایر نفت خام تشکیل شده است وزمانی که عناصر فرار نفت خام تحت فشار بسیار زیاد در طول سالها و با شرایط خاص فیزیکی و جغرافیایی تبخیر می شوند به وجود می آید، گیلسونایت در شکل جامد با رنگ تیره و کربن بالا و براساس جغرافیای هرمعدن می تواند مشخصات متفاوت داشته باشد.

گیلسونایت در بسیاری از صنایع مانند راه سازی، حفاری نفت، جوهر و رنگ، ریختگری، عایق ، پوشش لوله، و غیره استفاده می شود.

شرکت قیر طبیعی آسیا با سابقه بیش از یک دهه صادرکننده قیر طبیعی از خاورمیانه است،این شرکت در بین  21 کشور به ارائه محصول با بالاترین کیفیت و رعایت استاندارد شناخته شده است .