کارخانه


شرکت قیر طبیعی آسیا مساحتی بیش از ده هزار متر مربع را برای پر کردن و بسته بندی قیر اختصاص داده که در نوع خود بزرگترین کارخانه  در خاورمیانه است.

این شرکت توانایی پلورایز کردن قیرطبیعی (گیلسونایت) تا مش400 را دارد 

شرکت قیر طبیعی آسیا  با دارا بود سیستم خشک کن قادر به تولید قیر طبیعی(گیلسونایت) در فصل زمستان میباشد