بسته بندی و ارسال

 

بسته بندی و ارسال


  • جامبو بگ های یک تنی
  • جامبو بگ های یک تنی بر روی پالت چوبی
  • کیسه های 25 کیلوگرمی لمینت یا کاغذی با دقت 50 ± گرم
  • کیسه های 25 کیلوگرمی داخل کیسه های جامبو بر روی پالت چوبی
  • کیسه های 25 کیلو گرمی به صورت شیرینک شده بر روی پالت چوبی
  • هرگونه بسته بندی و ارسال به سفارش و سلیقه ی مشتری